EURÓPA

Európska komisia navrhuje nové pravidlá na získanie teroristického obsahu z webu

Na boj proti ďalším formám nezákonného obsahu, ako sú napríklad nenávistné prejavy na internete, sa významné IT spoločnosti (Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, Snapchat a Dailymotion) zaviazali dodržiavať kódex správania. Spoločnosti sa zaviazali bezodkladne vyhodnocovať a v prípade potreby odstraňovať nezákonný xenofóbny a rasistický obsah (väčšinu do 24 hodín), pomáhať používateľom oznamovať nezákonné nenávistné prejavy a zlepšiť podporu občianskej spoločnosti, ako aj koordináciu s vnútroštátnymi orgánmi.

Rakúsky minister vnútra: Migranti nemusia ísť na pevninu. Žiadosti je možné riešiť už na lodiach

Podľa Kickla, ktorý je politikom protiimigračnej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), je o migrantov už postarané. “To znamená, že vôbec nemusia na pevninu,” povedal Kickl na okraj viedenskej konferencie Bezpečnosť a migrácia, na ktorej sa vo štvrtok zúčastnili okrem  ministrov vnútra EÚ  tiež zástupcovia krajín západného Balkánu  a regiónu severoafrických štátov.