Najväčší podvod storočia okolo CO2 a globálneho oteplovania

Dennodenne sme presviedčaní, že kysličník uhličitý, je podla oficiálnej verzie škodlivý plyn , ktorý ubližuje planéte, a že spôsobuje globálne oteplovanie.
Taktiež sme nútení si myslieť, že by sme mali zabrániť jeho produkcii, v čo najvyššej možnej miere, a že ideálny spôsob ako toho dosiahnuť je Parížska Dohoda, ratifikovaná pod hlavičkou Organizácie Spojených Nádor… , pardon Národov.

Read more

AUTOFORUM: Nemci potvrdili, že Euro normy sú blud. Diesely s Euro 3 sú čistejšie ako tie s Euro 5

Automobilky rýchlo prišli na to, že čím vyššia je teplota okolitého vzduchu pri teste, tým rýchlejšie sa motor zahreje na prevádzkovú teplotu a tým rýchlejšie má najnižšiu možnú spotrebu. Preto začali tento priestor využívať naplno a v laboratóriu vždy nechali prikúriť na 30 ° C. S takto vysokou teplotou sú okrem iného tiež nízke emisie oxidov dusíka.

Read more