Profil osobnosti komunálneho politika

Rozpočet obce a vyššieho územného celku

Turistické rozvojové plány pre obce

Ako stanoviť identitu lokality

Kreatívny potenciál a nástroje jeho podpory

Nakladanie s majetkom obce

Riadenie školy a školského zariadenia

Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

Najčastejšie nedostatky vo fungovaní samosprávy z pohľadu NKÚ

Systém verejnej správy

Rozvojové dokumenty obce

 

 

Termín Programového vzdelávania

Máj- Október 2018

Lektori

Miroslav Seget, Lívia Adamová, Martin Baník, Marián Fabián

Peter Králik, Mária Holubová, Peter Rusnak, Stanislav Mičev,

Jana Orlická, Marián Greksa, Milan Ftáčnik,Branislav Olšák