Ako Erdoganova vláda zaobchádza so ženami a dievčatami v Turecku

Sexuálne zneužívanie detí sa v Turecku podľa advokátskej komory Diyarbakir Bar Association zvýšilo v období medzi rokmi 1997 až 2017 o 700%.

Turecká Asociácia pre ľudské práva (Insane Hakları Derneği, iHD) vydala šokujúcu správu o porušovaní práv detí v Turecku. Podľa tejto správy “od roku 2002, v období vlády strany AKP (Strana spravodlivosti a rozvoja), porodilo v Turecku 440 000 dievčat mladších ako 18 rokov.”

“Jedno z každých štyroch manželstiev v Turecku je detským sobášom,” uviedla Selén Doğan, členka Združenia žien pre komunikáciu a výskum “Flying Broom Women” v Ankare.

Turecký Občiansky zákonník pritom nedovoľuje tureckým občanom uzavrieť manželstvo pred dovŕšením veku osemnásť rokov.

“Existuje len niekoľko výnimiek, ktoré dovoľujú osobám mladším ako 18 rokov uzavrieť manželstvo. 17-ročné osobe môže byť udelené povolenie na sobáš so súhlasom rodičov alebo zákonného zástupcu a 16-ročné osobe môže byť udelené povolenie na sobáš na základe súdneho rozhodnutia a so súhlasom rodičov alebo zákonného zástupcu. “

Avšak, Zelal Coskun, členka Komisie pre práva detí Asociácia pre ľudské práva, uviedla, že v posledných rokoch vzrástol počet detských sobášov:

“Podľa údajov inštitútu ËaÏké (Turecký štatistický inštitút) bolo v posledných desiatich rokoch s povolením štátu vydatých 482 908 (maloletých) dievčat a za posledných šesť rokov sa 142 298 z nich stalo matkami. Najviac týchto manželstvách maloletých bolo uzavretých formou islamského náboženského obradu.”

Podobné zneužívanie sa odohráva v mnohých častiach sveta, ale v moslimských spoločnostiach sú sobáše neplnoletých všeobecne tolerované a v niektorých prípadoch sú páchatelia priamo chránení príslušnými štátnymi orgánmi. Islamské sväté texty podporujú predčasné manželstvo – dokonca pre dievčatá mladšie deviatich rokov – a zdá sa, že toto normalizuje násilné zneužívanie, čo zahŕňa aj manželstvo a materstvo maloletých dievčat. Je smutné, že prax detských sobášov, čo je dlhotrvajúca tradícia v moslimských komunitách, má pevný teologický základ. Prorok Mohamed, zakladateľ islamu, si vzal za manželku dievča Aišu, keď mala šesť rokov, a manželstvo bolo naplnené, keď mala deväť rokov. Mohamedovi vtedy bolo 54 rokov. Tiež túto prax Korán obhajuje.

“Zoznam hanby, ktorý otrasie Tureckom”, je názov správy publikovanej v tureckých novinách Hürriyet, ktorý obsahuje mená 115 maloletých dievčat, ktoré porodili v nemocnici Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital (Fakultnej nemocnice sultána Sulejmana Zákonodarca), iba počas obdobia piatich mesiacov v roku 2017.

Ešte horšie je to, že správu nemocnice upratala škandál maloletých rodičiek pod koberec. Ani polícia, ani súdny úradníci neboli informovaní – hoci to zákony a predpisy nariaďujú, keď lekári zistia, že maloletá je tehotná, alebo že bola vystavená sexuálnemu zneužívaniu.

Namiesto toho bola sociálna pracovníčka Iclal Nergiz, ktorá tento škandál odhalila, vedením nemocnice a ďalšími orgánmi šikanovaná a bolo proti nej začaté vyšetrovanie. Jej pracovné zaradenie bolo dvakrát zmenené a bola vystavená veľkému tlaku. “Od tej doby, čo bola táto situácia odhalená, sa absolútne nič nezmenilo okrem toho, že ja som bola [nemocnicou] potrestaná,” ​​povedala Iclal Nergiz v jednom rozhovore.

“Manažéri nemocnice si myslia, že som zradila svoju krajinu a že som zničila povesť našej nemocnice! Som vystavená útlaku a zastrašovaniu,” povedala Iclal Nergiz v inom rozhovore.

Škandál vyšiel najavo, keď si pani Nergiz všimla, že záznamy o 17-ročnom tehotnom dievčati a oznámenie, ktoré malo byť predložené polícii, chýba v nemocničných záznamoch. Najprv hľadala pomoc u nemocničných administrátorov a u štátnych zástupcov.

“Všimla som si, že nemocnica prijímala veľa tehotných neplnoletých dievčat, 15-ročných, 16letých a 18ročných. Niektoré boli tehotné už druhýkrát … Ale celé roky to nikdy nikomu nebolo nahlásené.”

“… Tieto deti sú vraj vydaté imámom, a je to sobáš podľa islamu. Ale ja by som to za manželstvo nepovažovala. Čo je dôležité, je oficiálne manželstvo. A tieto dievčatá nie sú oficiálne vydaté … Stretla som sa so 16 ročným sýrskym dievčaťom , ktoré čakalo už svoje druhé dieťa, svoje prvé dieťa porodila, keď mala 12 rokov. Nemôžem na ňu zabudnúť. “

Iclal Nergiz ďalej vypovedá:

“Počas piatich mesiacov a deviatich dní bolo v našej nemocnici ošetrených približne 250 tehotných dievčat mladších ako 18 rokov. Zistila som, že 115 prípadov týchto dievčat nebolo nahlásené polícii. Ani nemocničné protokoly to nezaznamenali.”

“… Každý rok príde do tejto nemocnice približne 450 až 500 tehotných dievčat … Neexistujú jediné dvere, na ktoré som v súvislosti s týmito 115 deťmi v našej nemocnici nezaťukala. Ale nakoniec som to ja, kto je stigmatizovaný.”

Podľa tureckých zákonov sú ľudia mladší ako 18 rokov považovaní za deti. Avšak Iclal Nergiz hovorí:

“… podľa guvernéra a administrátorov nemocnice deťmi nie sú … nenahlásia tehotné maloleté nikam, pretože je im to jedno. A preto je táto situácia tak strašná. A oni túto situáciu jednoducho považujú za normálnu. Keď hovorím o 115 tehotných dievčatách, je to optimistické číslo. Existujú lekári, ktorí tehotenstvo maloletých dievčat útvaru sociálnych služieb nenahlásia, ich skutočný počet je teda oveľa vyšší. “

Prvé súdne konanie, ktoré sa týkalo tých, ktorí o škandále súd neinformovali, sa konalo 25. júna 2018.

Na súde vypovedali Akif Akçay, zástupca primára nemocnice, a Nazlıcan Dilber, odborník na sociálne služby, ktorí sú súdení za krytie tehotenstva detí. Obaja obžalovaní odmietli obvinenia, že prítomnosť tehotných dievčat v nemocnici neboli príslušným orgánom hlásené: “Bolo postupované podľa pokynov ministerstva zdravotníctva a k nedbanlivosti nedošlo.”

Na záver prvého pojednávania súd zrušil obom obžalovaným zákaz vycestovať z Turecka. Teraz môžu Turecko voľne opustiť. Súd tiež oboch informoval, že v tomto prípade nie sú povinní sa zúčastniť budúcich vypočutí.

Bolo však vydané úplne iné rozhodnutie ohľadom Iclal Nergiz, ktorá tento škandál odhalila. Hoci sa nezúčastnila prvého súdneho státia, lebo bola tou osobou, ktorá škandál odhalila a podala trestné oznámenie. Sudca rozhodol, že sa pani Nergiz musí zúčastniť budúceho vypočutia.

Prax, ktorú som pomohla odhaliť v našej nemocnici, sa odohráva v celej krajine, povedala Iclal Nergiz. “Situácia je rovnaká v celom Turecku. To, čo bolo v našej nemocnici odhalené, je len špičkou ľadovca.”

Koľko z týchto dievčat bolo už vydatých, keď prišli do pôrodnice a v akom veku boli vydaté? Alebo boli sexuálne zneužívané mimo manželstva? Koľko ich bolo neskôr donútené sa vydať za mužov, ktorí ich zneužili? Čo sa stalo s ich deťmi? Koľko ďalších detí je v Turecku obeťami podobného zneužívania? Zdá sa, že tieto otázky zostanú nezodpovedané.

Je však známe, že detské sobáše, znásilnenia detí a počet dievčat, ktoré sa stali matkami, hoci sú ešte samé deťmi, a ďalšie prípady sexuálneho zneužívania detí sú v Turecku stále častejšie.

“Turecko je krajinou s najvyšším počtom detských sobášov v Európe,” uviedla v roku 2016 správa Organizácie pre prevenciu násilia a pre rehabilitáciu v spolupráci s Centrom pre výskum kriminality a násilia na istanbulskej Univerzite Acibadem. “Vzhľadom k tomu, že sobáše uzavreté pred imámom sú rozšírené, nebolo možné zistiť skutočný počet detských sobášov v Turecku.” Správa tiež podrobne opisuje strašné zdravotné, psychologické a sociálne vplyvy detských tehotenstiev ako na maloleté matky, tak na ich deti.

Sexuálne zneužívanie detí sa v Turecku podľa advokátskej komory Diyarbakir Bar Association zvýšilo v období medzi rokmi 1997 až 2017 o 700%.

“Podľa správy organizácie ECPAT (End Child Prostitution and Trafficking, Stop detskej prostitúcii a obchodovaniu s deťmi) vydanej v Turecku v roku 2015 sú deti skupinou najviac ohrozenou sexuálnym násilím,” uviedla Zelal Coskun, členka Komisie pre práva detí iHD na sympóziu v Istanbule.

Pani Coskun zdôraznila, že kvôli skorým sobášom zostávajú mnohé dievčatá úplne bez vzdelania a neskôr zostávajú nezamestnané:

“V Turecku je na všetkých vzdelávacích úrovniach, s výnimkou diaľkového štúdia, počet žien nižší ako počet mužov. Počet dievčat, ktoré postúpia z prvého stupňa na druhý stupeň základnej školy, sa stále znižuje.”

“Podľa údajov Ministerstva školstva predstavujú dievčatá 97,4% žiakov, ktorí nemôžu pokračovať vo svojom štúdiu kvôli detským sobášom alebo zásnubám.”

Hoci právny systém Turecka ešte nie je založený na islamskom práve šaría, islamské učenie a tradície do značnej miery stále formujú myslenie a správanie mnohých ľudí – vrátane ich názorov na manželstvo maloletých a sexuálne zneužívanie detí. Zdá sa, že islamizácia spoločností dopadá stále najviac na ženy a dievčatá.