Ambície EÚ na európsku armádu sú v rozpore s realitou

Pred EÚ dve cesty – a to buď dosiahnutie svojich cieľov za pomoci partnerov, predovšetkým v Spojených štátov, alebo sa úplne vzdať svojich ambícií.

Požiadavky EÚ na vojenskú jednotu sú veľmi vzdialené od reality. Brusel nemá dostatok materiálnych, veliacich a personálnych zdrojov na vytvorenie európskej armády schopnej vyriešiť akýkoľvek druh vojenskej úlohy. Preto v otázkach obrany je EÚ stále závislá na svojich spojencoch a predovšetkým na Spojených štátoch, píše nemecký denník Frankfurter Allgemeine.

Myšlienka vytvorenia jednotnej európskej armády nie je nová. Najprv ju navrhol Renée Pleven, ktorý bol francúzskym predsedom vlády v päťdesiatych rokoch minulého storočia, teraz Emmanuel Macrona a Angela Merkelová podporujú vytvorenie takej armády. Avšak každý, kto hovorí o jednotnej európskej armáde, je konfrontovaný s nedostatočne jasnou odpoveďou na otázku, do akej miery je EÚ pripravená splniť požiadavky, ktoré by v takom prípade nastali.

Nedávna anglo-nemecká štúdia, mala odpovedať na túto otázku. Výsledky ukázali, že bezpečnostné a obranné nároky členských štátov EÚ sa výrazne líšia od reality. Dospelo sa k záveru, že tvrdenia o vojenskej nezávislosti EÚ bez Spojeného kráľovstva a najmä bez USA sú v súčasnosti nerealizovateľné fantázie.

Z výskumných materiálov vyplýva, že strategická autonómia Bruselu počas vojenských operácií je obmedzená na pomerne jednoduché “pomocné misie”. Zložitejšie operácie vyžadujúce väčšie riadenie, personálne obsadenie a materiálovú podporu znamenajú pre EÚ ťažkosti.

EÚ nemá žiadny nedostatok ambícií. Existujú plány na vytvorenie 60 000 zvláštnych síl, ktoré by mohli vykonávať akúkoľvek vojenskú úlohu, od presadzovania mieru, predchádzania konfliktom a stabilizačných akcií až po záchranné a humanitárne operácie. Navyše oficiálne dokumenty vyhlasovali ciele, podľa ktorého by sily EÚ mali byť schopné vykonávať niekoľko operácií súčasne.

Avšak, pri analýze súčasného stavu európskych obranných síl, dospela štúdia k záveru, že vykonávanie intenzívnych operácií, ktoré zahŕňajú týždne bitky a podporu zo vzduchu a mora, odhalí vážne medzery v európskej vojenskej sile. Európskym vojakom chýbajú zdravotné systémy, mínolovky, drony, strategické lietadlá, lietadlové lode. Problém sa zhoršuje odchodom Veľkej Británie z Európskej únie, rovnako ako nedostatočná štruktúra velenia. Podľa štúdie teraz EÚ nemá dokonca ani tretinu potrebných prostriedkov na vykonávanie súčasne niekoľkých operácií.

Nie je prekvapením, že štúdia sa potom ani nezaoberá scenárom, v ktorom by EÚ teoreticky odrazila útok Ruska na pobaltské krajiny (posadnutosť útoku Ruska na Pobaltí je fascinujúca nielen svojím nezmyslom, ale trvanlivosťou – pozn. Red.). Žiadny oficiálny dokument EÚ neumožňuje takýto vývoj udalostí a dnes je táto úloha náročná aj pre NATO a pre EÚ je úplne mimo predstavivosť. Pred EÚ sú teraz dve cesty – a to buď dosiahnutie svojich cieľov za pomoci partnerov, predovšetkým v Spojených štátov, alebo sa úplne vzdať svojich ambícií.