Česko sa pridalo k rebelom proti návrhu digitálnej dane v EÚ. Slovensko naopak daň víta

Česká republika sa pripojila k odporu Írska, Fínska a Švédska voči návrhu Európskej únie na novú digitálnu daň, ktorá by zvýšila daňové zaťaženie veľkých internetových firiem.

V spoločnom dokumente uvedené štyri krajiny varujú, že navrhovaný postup môže porušovať medzinárodné zmluvné záväzky. Informovala tom agentúra Reuters s odvolaním sa na kópiu dokumentu poskytnutú írskym ministerstvom financií.

Slovensko už skôr vo svojom predbežnom stanovisku naopak zavedenie dane víta ako aj ďalších daní ako je napríklad s finančných transakcií.  Rozdiely medzi Českom a Slovenskom sa tak prehlbujú ako aj názory vo vnútri krajín V4.

Európska komisia predstavila návrhy na zmeny v zdaňovaní digitálnych firiem tento rok v marci. Návrhy zahŕňajú zavedenie trojpercentnej dane z tržieb veľkých digitálnych podnikov, ako sú Google alebo Facebook, ktoré čelia obvineniu, že v rámci EÚ presmerúvajú svoje zisky do krajín s nižšou daňovou záťažou.


Ministri financií EÚ súhlasili, že daňové pravidlá je potrebná zmeniť tak, aby sa zvýšilo zdanenie digitálnych služieb. Nie sú však jednotní v názore na to, akým spôsobom by sa malo postupovať, upozorňuje agentúra Reuters.

Niektoré menšie krajiny s nižšími daňovými sadzbami, napríklad Írsko, chcú, aby zmeny v rámci EÚ postupovali v súlade s globálnou reformou zdanenia digitálnych aktivít, o ktorej sa už niekoľko rokov diskutuje.

Tiež severské krajiny sa postavili proti postupu iba na úrovni EÚ a v spoločnom dokumente sa k tomuto postoju podľa Reuters pripojila aj Česká republika.

“Vzhľadom na možné ďalekosiahle politické, ekonomické a právne dôsledky zavedenia dane na úrovni EÚ, ktorá nie je v súlade s daňovými zmluvami, sa domnievame, že je potrebná diskusia o zlučiteľnosti dane z digitálnych služieb s medzinárodnými záväzkami,” cituje Reuters zo spoločného dokumentu.

Nová daň by podľa dokumentu mohla vyžadovať prepracovanie bilaterálnych zmlúv s krajinami mimo EÚ.