Čižnár prepustil aktivistov z väzby. Nepodľahnime tlaku populistických výziev politikov a aktivistov

Čižnár rozhodnutím o došetrení konania aktivistov a neprekvalifikovaním ich konania na priestupok dal jasný signál o tom, že trestnoprávne konania budú orgány činné v trestnom konaní riešiť v zmysle platnej legislatívy a nie na základe tlaku verejnosti a populistických výziev politikov a aktivistov.

Prokuratúra po naštudovaní dospela k dvom zásadným záverom, že trestný skutok bol nesprávne kvalifikovaný a už pri podaní návrhu neexistovali dôvody na vzatie aktivistov GREENPEACE do väzby podľa písmena c, čo je úteková väzba, čiže aktivisti boli vo väzbe neprávom. Na základe príkazu generálneho prokurátora boli dvanásti aktivisti prepustení z väzby v Ilave.

Z vyjadrenia JUDr. Šufliarskeho k časovej a vecnej chronológievyplýva, že dňa 28.11.2018 bolo na základe obhliadky miesta činu začaté trestné stíhanie pre skutok právne kvalifikovaný ako zločin všeobecného ohrozenia formou spolupáchateľstva. Následne bolo 29.11.2018 dvanástim z pätnástich osôb zadržaných na mieste činu bolo vznesené obvinenie za úmyselný trestný čin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. Popisy skutkov v uznesení vyšetrovateľa o začatí trestného stíhania vo veci ako aj v uznesení o vznesení obvinenia sú totožné, odlišujú sa iba kvalitou, respektíve rozsahom následku, ktorý mohol nastať.

V prvom rozhodnutí, pri skutku všeobecného ohrozenia bolo konštatované, že v prípade vzniku požiaru malo bezprostredne dôjsť k ohrozeniu života a zdravia 347 baníkov, ktorí sa nachádzali v tom čase v podzemí. V následnom uznesení o vznesení obvinenia táto skutočnosť konštatovaná nebola. V uznesení bolo uvedené, že baňa je na základe Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zaradená medzi subjekty tzv. mobilizácie a aj z uvedeného dôvodu vyšetrovateľ skutok právne kvalifikoval ako úmyselný trestný čin, menej závažný. Na ustálenie a správnu kvalifikáciu, či bol spáchaný úmyselný trestný čin poškodzovania a ohrozenia prevádzky verejne prospešného zariadenia je potrebné doplniť dokazovanie výsluchom baníkov, ktorí sa nachádzali v podzemí ako aj ďalších osôb. Právna kvalifikácia skutku v prvom uznesení v súčasnosti neobstojí najmä z dôvodu, že doposiaľ nie je zdokumentované čím a v akom rozsahu boli ohrození baníci nachádzajúci sa v podzemí.

Po prekvalifikovaní skutku na poškodzovanie všeobecne prospešného zariadenia, v prípade preukázania bude skutok kvalifikovaný prísnejšie.

Greenpeace je zvyknutá vyberať objekty na svoje akcie, analyzovať a školiť ľudí, ktorí pokiaľ idú do konfliktu poznajú riziká nielen fyzického ohrozenia, ale aj možných právnych následkov. Otázkou zostáva, či niekde na konci niektorej z alternatív bola aj možnosť, ktorá nastala a  Greenpeace bude schopná situáciu marketingovo spracovať.

Bane Nováky existenčne zabezpečujú niekoľko stoviek rodín, vážne argumentujú  ohrozením ľudí, zariadení a technologickej sústavy pri zásahu Greenpeace spoliehajúc sa na inštitút verejnoprospešného zariadenia, ktorý má osobitnú ochranu v našom trestnom poriadku a dokonca niekoľko precendensov pri jeho aplikácii v minulosti. Keď rádiu Twist v 90-ich rokoch obmedzili vysielanie prerušením dodávky elektrickej energie, odsúdili riaditeľa Telekomunikácii Gabriela Sz. Keď rádiu DCA dal prerušiť Csongrádiho miestny poskok Dokupil dodávku energie, tak súd zasiahol predbežným opatrením, Dokupila obvinili a sudkyňa Okresného súdu v Trenčíne Jankovská ( dnešná štátna tajomníčka) ho oslobodila odôvodnením, že on síce príkaz vydal, ale osobne ho nevykonal. Keď Kočner obsadil TV Markízu, celá politická scéna sa natriasala pred jeho budovou, ale nikto vtedy nemal ani odvahu konanie Kočnera trestnoprávne kvalifikovať, pretože vysielanie televízie pokračovalo. Veľa precedensov v súvislosti obmedzením verejnoprospešného zariadenia na Slovensku nie je, isté však je, že Greenpeace nie celkom správne vyhodnotilo situáciu, ktorá môže protestom aktivistov vzniknúť.

Hoci sa Čižnár nevyjadril k potrebe rešpektovať formálne ústavné právo a chrániť si svoje vlastníctvo, ktoré je u nás nedotknuteľné a môže ho obmedziť iba súd, a ani k neoprávnenému vstupu aktivistov na súkromný pozemok, z jeho vyjadrení je zrejmé, že nezodpovedané otázky a predmetom avizovaného ďalšieho vyšetrovania.

Čižnár rozhodnutím o došetrení konania aktivistov a neprekvalifikovaním ich konania na priestupok dal jasný signál o tom, že trestnoprávne konania budú orgány činné v trestnom konaní riešiť v zmysle platnej legislatívy a nie na základe tlaku verejnosti a populistických výziev politikov a aktivistov.