Digitálny participatívny systém pre Trnavu z nej urobí mesto príležitostí, tvrdí Peter Tomeček

Žijeme v zastupiteľskej demokracii a preto očakávame, že zvolení zástupcovia budú riadiť veci verejné. Nie vždy sme však spokojní s volenými politikmi. Preto je dôležité, aby priame demokratické procesy dopĺňali fungovanie zastupiteľskej demokracie. Priame demokratické procesy majú dať politikom dodatočnú informáciu o tom, čo sa v spoločnosti deje a čo ľudia chcú, tvrdí v rozhovore Peter Tomeček – kandidát NÁRODNEJ KOALÍCIE na primátora Trnavy.

Prečo kanidujete za národnú koalíciu ako ste sa dostali k spolupráci s touto stranou

Ako mladý 31- ročný poslanec NR SR som hlasoval za zvrchovanosť Slovenska a slovenskú ústavu, a preto aj moje hodnoty sú pronárodné. Keďže ma moja matka od malička vychovávala v kresťanských hodnotách a viedla ma k sociálnemu cíteniu, preto som prijal ponuku NK za nich kandidovať v terajších komunálnych voľbách na funkciu primátora Trnavy. Ich tri základné piliere sú mi veľmi blízke a keďže nedôverujem terajším parlamentným stranám, som rád, že takáto mladá politická strana má záujem o moje skúsenosti z verejnej správy a verím, že naša spolupráca bude prínosom nielen pre Trnavu.

Čo prvé by ste chceli riešiť po svojom zvolení v Trnave?

Veľkou témou je podľa mňa digitálny participatívny systém pre Trnavu. Úroveň občianskej angažovanosti v európskych mestách rastie a ľudia sa podieľajú aj na mestskom plánovaní. Ľudia musia mať príležitosti zapájať sa do tvorby mesta.

Prečo je dôležité, aby sa ľudia zapájali do tvorby mesta?

Žijeme v zastupiteľskej demokracii a preto očakávame, že zvolení zástupcovia budú riadiť veci verejné. Nie vždy sme však spokojní s volenými politikmi. Preto je dôležité, aby priame demokratické procesy dopĺňali fungovanie zastupiteľskej demokracie. Priame demokratické procesy majú dať politikom dodatočnú informáciu o tom, čo sa v spoločnosti deje a čo ľudia chcú. Ide o učenie sa demokracie prostredníctvom procesov, na ktorých sa ľudia môžu zúčastniť. Participácia na úrovni mesta je veľmi dôležitá, pretože rozhodovacie procesy v meste sú najbližšie k ľuďom. To, či za domom zostane zeleň, alebo sa tam niečo postaví, sa nás priamo dotýka, nakoľko s mestom bezprostredne a každodenne žijeme. Týka sa to aj otázok kvality života, dopravy či zelene.

Čo Trnavčania získajú tým, keď sa zapoja do tvorby mesta?

Po prvé, je to lokálna expertíza, ktorú úradníci mesta neprinášajú. Oni sa na mesto pozerajú z vtáčej perspektívy. Vidia napríklad, že tu máme štvrť s tromi parkami, čo vyhodnotia ako pozitívum, pretože mesto chceme mať zelené. Ale človek, ktorý tam žije, vidí, či sa tie parky využívajú alebo nie, v akom sú stave a či tam je nejaký problém. To je lokálna skúsenosť, ktorou títo ľudia môžu prispieť. Po druhé, je to budovanie demokratického politického povedomia. To znamená, ukázať ľuďom, čo riadenie mesta obnáša. Zúčastniť sa na participatívnom plánovaní znamená, že ľudia takto preberú viac zodpovednosti za svoje mesto a samozrejme sa o svojom meste viac dozvedia.

Ak nastane skutočný dialóg medzi vedením mesta, mestským úradom a občanmi, potom bude úroveň spolurozhodovania primerane vysoká. Až vtedy sa budú aj reálne spolupodielať na politických rozhodnutiach.

Ako to chcete zabezpečiť? Nejakým portálom pre online hlasovanie? 

Bude ním transparentný digitálny portál. Všetky údaje, informácie a dáta, s ktorými mesto pracuje, budú verejné a všetci k nim budú mať prístup. To prinesie transparentnosť a spravodlivosť. Nebudú to žiadne exkluzívne informácie pre vedenie mesta a mestský úrad. Takto vznikne menej hierarchický vzťah medzi vedením mesta a obyvateľmi. Teraz nemajú ľudia inú možnosť, len veriť tomu, čo im rozprávajú predstavitelia mesta. Do úradu alebo k úradným tabuliam nikdy nepríde reprezentatívna vzorka obyvateľov. Preto tento systém musí fungovať aj online spôsobom, prostredníctvom internetu alebo aplikácie. Takže participovať sa dá osobne, ale aj na diaľku – online spôsobom. Je ilúzia , aby sa tisíce ľudí prišli vyjadriť na nejaké jedno miesto.

To už pripomína jeden z nástrojov dnes tak v Európe populárnej politiky SmartCity…

Presne tak. Tento systém musí fungovať veľmi jednoducho a intuitívne, aby ho ľudia používali. Nástroje, ktoré sa budú používať, musia byť rýchlo pochopiteľné a zrozumiteľné. Prostredníctvom klikania na ikony cez tablety a smartfóny budú môcť ľudia pridávať komentáre. Bude určený pre všetky možné otázky týkajúce sa mesta a bude zahŕňať aj výzvy a jednotlivé projekty mesta.