Fidelity International: Svetová ekonomika na konci roka. Odpočítavame koniec cyklu?

Po niekoľkých štvrťrokoch silného a nadpriemerného rastu celosvetová ekonomika v roku 2018 spomalila.

Hlavné prekážky globálneho rastu ako obmedzovanie likvidity u americkej meny, ekonomické spomalenie v Číne a vysoké ceny ropy sa v priebehu roka naďalej zintenzívňovali a pokračovať budú pravdepodobne až do konca roka. Zvýšené napätie v medzinárodnom obchode a s tým súvisiace neistota by sa mohli stať výraznejšie brzdou rastu. Táto situácia je obzvlášť nepriaznivá pre rozvíjajúce sa trhy. Avšak vzhľadom na to, že americká ekonomika stále využíva fiškálnych stimulov a najmä na rozvinutých trhoch sa aplikujú akomodatívne politiky, celosvetová ekonomická expanzia ešte môže ďalej pokračovať, aj keď pomalšie.

Rastový diferenciál, ktorý sa v tomto roku medzi USA a zvyškom sveta rozširoval, sa pravdepodobne začne v štvrtom štvrťroku, akonáhle sa zníži aktivita trhu doteraz plynúce z fiškálnych stimulov, zužovať. Niektoré indikátory v USA naznačujú dynamiku neskorého cyklu, lebo ekonomika už jednoznačne naráža na kapacitné obmedzenia, a to najmä na trhu práce. Sú tu obavy z prehriatia. Americký Fed plánuje naďalej sledovať svoj súčasný plán štvrťročného zvyšovania sadzieb, prinajmenšom do konca tohto roka. Je otázkou, či vplyv ďalšieho zvyšovania sadzieb, v kombinácii s kvantitatívnym sprísnením a zvýšením emisií štátnych dlhopisov, nebude pre americkú ekonomiku a zvyšok sveta, najmä pre rozvíjajúce sa trhy, príliš náročné zvládnuť. To bude zrejme jedna z vecí, na ktoré sa trhy zamerajú v roku 2019.

Všeobecne povedané, zatiaľ čo USA určujú globálne finančné podmienky, je to Čína, ktorá generuje globálny rast. Stimuly z rokov 2015 až 2016 už skončili a rast ekonomiky červeného draka zvoľnil predovšetkým vďaka prudkému spomaleniu investícií do infraštruktúry a negatívnym úverovým stimulom, ku ktorým dochádzalo v dôsledku šedého financovania. Kým vláda sa zaujímala hlavne o celkové smerovanie ekonomiky, bolo prijímané pomerne málo opatrení na uvoľnenie politík. Zatiaľ najpravdepodobnejším výsledkom tak je stabilizácia rastu ku koncu tohto roka, ale aj v ďalšom období. Kým scenár s tvrdým pristátím asi nenastane, riziko politickej chyby, ktorá by mala vážne dôsledky na celosvetový rast, nie je úplne zanedbateľné.

S normalizačnou politikou Fedu a spomalením Číny  budú rozvíjajúce sa trhy naďalej zápasiť. Najzraniteľnejšie krajiny sú už potrestané za nezodpovedné politiky minulého desaťročia, ale hoci prebiehajúce krízy v Argentíne a Turecku sa môžu zdať špecifické, všetky vykazujú znaky honby za výnosmi v období po kríze, ktoré boli vytvorené celosvetovým prostredím nízkych sadzieb. Je iste pravda, že rozvíjajúce sa ekonomiky sú na tom v podstate lepšie ako koncom 90. rokov alebo dokonca pred piatimi rokmi.

Predvídanie konca cyklu v reálnom čase je veľmi ťažké. Je však dobré si uvedomiť, že globálna ekonomika je teraz v neskorších fázach ekonomickej expanzie po kríze. Napriek tomu, že už takmer odpočítavame koniec “cyklu”, trhová dynamika má v tomto období tendenciu byť stále pozitívna pre rizikové aktíva. Rozlišovanie medzi jednotlivými triedami aktív, regiónov a sektorov je preto veľmi dôležité.