Komentár Jany TELEKI: Čižnárov začarovaný kruh, kde vážnosť prokuratúry je iba fikciou

Za päť rokov pod vedením Čižnára generálna prokuratúra prerazila dno. Prokurátori okresných prokuratúr a riaditelia v netrestných stanoviskách tvrdia, že prokuratúra nevykonáva dozor v trestnom konaní, znevažujú rozhodnutia nadriadených prokuratúr , zosmiešňujú právoplatné rozhodnutia Čižnára prezentujú ich pred súdom ako nezákonné a žiadajú súdy o ich prehodnotenie a generálna prokuratúra čoraz pripomína kliniku Philippa Pinela.

Pri nástupe na post generálneho prokurátora JUDr. Čižnár prezentoval záujem zmenou systému riadenia vrátiť prokuratúre vážnosť, prokurátorom pracovné návyky a ukončiť dlhodobé kauzy.

Vyjadrenie JUDr. Čižnára vyvolávalo ilúziu, že zavedie nad činnosťou prokurátorov systém kontroly, ktorý obmedzí možnosti vydávania rozhodnutí v rozpore so zákonom, neštandardné postupy prokurátorov a nečinnosť prokurátorov bude trestať.

Po roku pôsobenia vo funkcii generálneho prokurátora, v exkluzívnom rozhovore pre televíziu Ta3, nezabudol uviesť počet disciplinárnych trestných stíhaní, zdôrazniť úspechy pri riešení káuz, ktoré prešetrili na základe informácií zverejnených v médiách, pochváliť sa ukončením kauzy Malinová a zlepšením spolupráce s policajným prezídiom. Občan, ktorý nikdy nemal tú česť držať rozhodnutie prokuratúry v rukách, nadobudol dojem, že prokuratúra práve prechádza radikálnou očistou. Diametrálne odlišne ozdravenie prokuratúry vnímali ľudia, prokuratúrou riešení.

Hoci bol JUDr. Čižnár po nástupe vo vzťahu k médiám v podstate zdržanlivý, po dvoch rokoch otvorene hovoril o riešení trestnej činnosti verejných činiteľov, čím pravdepodobne prezentoval zrovnoprávnenie občanov pred zákonom a zdôrazňoval, že ak prokurátor zistí spáchanie trestného skutku je povinný konať a zdôrazňoval, že prokurátor je povinný konať, nie pretože chce, ale pretože mu to ukladá zákon.

Avšak k škandálom vzniknutým po jeho nástupe nenabral odvahu zaujať postoj a nepocítil potrebu vyjadriť sa ani k tak vážnej veci ako je zneužívanie psychiatrie v trestnom konaní, falšovanie uznesení vydávaných prokurátormi, v konaniach nad ktorými vykonávajú dozor, prípadne k rozhodnutiam, ktorými úmyselne na základe nepravdivých tvrdení privodili osobe trestné stíhanie. Po nástupe Čižnára sa začal uplatňovať v praxi spôsob znaleckého skúmania duševného stavu, ktorý väčšina z nás pozná iba z kníh o zverstvách totalitného režimu, keď boli politickí oponenti, odvlečení násilím z domu a bez rozhodnutia súdov vláčení po psychiatriách.

Pravdou je, že výkon dohľadu nad trestným konaním prešiel po roku 2013 radikálnymi zmenami , podobne ako rozhodnutia . Škandalózne rozhodnutia prokuratúr, ktorými zdôvodňovali prokurátori odmietnutia podnetov už v roku 2015 nebolo možné ani brať vážne.

Zneužívanie právomoci verejného činiteľa je nezákonné, ale nie je trestným činom.

Marenie práv obvineného je nezákonné ale nie je trestným činom.

Falšovanie a pozmeňovanie úradnej listiny  je nezákonné, ale nie je trestným činom.

Falšovanie spisu je nezákonné, ale nie je trestným činom.

Zbavenie práv obvineného sfalšovaním zápisnice o vzdaní sa všetkých práv obvineného je nezákonné, ale nie je trestným činom …

Vykonať znalecké skúmanie duševného stavu obvineného bez rozhodnutia súdu, je nezákonné, ale nie je trestným činom.

Marenie výkonu spravodlivosti je nezákonné , ale nie je trestným činom.

JUDr. Čižnárovi sa nepodarilo presvedčiť svojich podriadených, že postup prokurátora pri posudzovaní trestnej činnosti páchateľa trestného činu upravuje Trestný poriadok a Trestný zákon aj naďalej po prevzatí trestného oznámenia na prokurátorov, v rozpore s trestným poriadkom, premenujú na sťažnosť proti postupu prokurátora, odstúpia na odbor kontroly a pracovníci odboru kontroly potichu podnet stopia.

Čižnár za päť rokov nedokázal svojich podriadených presvedčiť, že prokurátor po prijatí trestného oznámenia postupuje v zmysle § 196 odsek 1, 2. Trestného poriadku a v prípade trestnej činnosti sudcov a prokurátorov má prokuratúra postupovať podľa § 196 ods. 1 a , bez meškania upovedomiť úrad špeciálnej prokuratúry o podanom trestnom oznámení, nakoľko sa týka pôsobnosti špeciálneho súdu .

Prokuratúra nemôže ani pripustiť diskusiu o funkčnosti odboru kontroly, nieto ešte dodržiavať zákon. Zaužívaná a rokmi osvedčená klasika zavedená po nástupe jeho predchodcu je prvým predpokladom, že žiadny prokurátor za trestnú činnosť v súvislosti s výkonom funkcie trestne stíhaný ani potrestaný nebude.

Začarovaný kruh, z ktorého bez zavedenia trestnoprávnej zodpovednosti za rozhodnutia vydané je návrat vážnosti prokuratúre iba fikciou a Čižnár vie, že dodržiavanie zákona o prokuratúre a postup prokurátora v zmysle trestného zákona, by zbavil prokurátorov beztrestnosti.

Za päť rokov pod vedením Čižnára generálna prokuratúra prerazila dno. Prokurátori okresných prokuratúr a riaditelia v netrestných stanoviskách tvrdia, že prokuratúra nevykonáva dozor v trestnom konaní, znevažujú rozhodnutia nadriadených prokuratúr , zosmiešňujú právoplatné rozhodnutia Čižnára prezentujú ich pred súdom ako nezákonné a žiadajú súdy o ich prehodnotenie a generálna prokuratúra čoraz pripomína kliniku Philippa Pinela.