Komentár Mareka Paru: Bratislava potrebuje kvalitatívnu zmenu

Národní koalícia v Bratislave reprezentuje nielen národne a kresťansky orientovaných voličov, ale ponúka aj riešenia pre tretie tisícročie a programové nástroje, ktoré mesto posúvajú medzi fungujúce svetové metropole.

NÁRODNÁ KOALÍCIA v záujme neštiepenia hlasov tých Bratislavčanov, ktorí patria k národne, kresťansky a konzervatívne zmýšľajúcim občanom, sa rozhodla nepostaviť vlastného kandidáta na pozíciu primátora Bratislavy, ale podporí súčasného primátora Iva Nesrovnala ako nezávislého kandidáta. Strana si vysoko cení, že ako nezávislý predstaviteľ prispel k odpolitizovaniu činnosti mestského úradu a dokázal nielen dokončiť, ale aj realizovať veľa projektov v prospech rozvoja Bratislavy a jeho obyvateľov.

Ako rodený Bratislavčan sledujem dianie v meste a môžem zhodnotiť, že za uplynulé štyri roky sa jeho vedením Bratislava citeľne posunula vpred.  Spolu so mnou  kandiduje za Staré mesto aj známy podnikateľ Ing. Peter Cesnak, ktorého celá rodina vyrastala na Zochovej ulici a netreba ho občanom Starého mesta osobitne predstavovať. Ďalšími kandidátmi za Staré mesto sú známy historik a odborník na geopolitiku doc. PhDr. Karol Kulašík Csc., odborníčka na pedagogiku Michaela Hornáčková a manažér Róbert Slezák.

Bratislava je dlhodobo nespravodlivo financovaná.  Pracuje tu viac ako 660-tisíc ľudí a nie 420-tisíc, na ktoré dostáva peniaze. Všetci používajú cesty a MHD, všetci využívajú školy, všetci jazdia do nemocníc, všetci majú komunálny odpad. Avšak financujú to iba Bratislavčania a to je voči Bratislavčanom nespravodlivé. Chceme, aby pre všetkých platili rovnaké pravidlá. Treba zmeniť aj systém financovania Bratislavy, aby rešpektoval špecifické postavenie a úlohy hlavného mesta. Našou ambíciou bude aj vyvolať rokovania o legislatívnej zmene štatútu Bratislavy. Jej postavenie by malo byť svojimi kompetenciami rovné postaveniu samosprávnych krajov.

Táto zmena by mala viesť k prostrediu, ktoré je  priaznivé pre inovácie, ochranu a bezpečnosť, rovnaký prístup k službám s vyššou pridanou hodnotou, udržateľnej mobilite, zeleni. Ak to teda zhrniem ide o verejné priestory a kvalitné služby – tieto všetky faktory majú priamy dopad na dosiahnutie vyššej kvality života a podnikateľského prostredia v Bratislave.

Našou veľkou témou bude rovnako digitalizácia a Smart City. Aplikované na Bratislavu to znamená jedna karta pre Bratislavčana od Bratislavy. Tá by  umožňovala účasť na participatívnom rozpočte, riešila parkovanie a aj ďalšie služby, ktoré poskytuje mesto.

Za zmienku, či úvahu rovnako stojí koncept zriadenia Bratislavského investičného holdingu a verejno-občianske partnerstvá pri financovaní mestských projektov. Viem si predstaviť, že občania by mali možnosť si kúpiť akcie k investičným verejno-občianskym projektom mesta. Práve k takýmto projektom by mohlo patriť toľko spomínané bratislavské metro.

Národná koalícia v Bratislave reprezentuje nielen národne a kresťansky orientovaných voličov, ale ponúka aj riešenia pre tretie tisícročie a programové nástroje, ktoré mesto posúvajú medzi fungujúce svetové metropoly.