Komentár Petra SOKOLA: Minister Lajčák by mal prestať konať voči Maďarsku a Viktorovi Orbánovi

Sme presvedčení, že imigračná politika, kultúrne a etické otázky sú výsadným právom národných štátov a EÚ nemá žiadny legitímny priamy mandát do týchto oblastí na úrovni národných štátov zasahovať.

Ministerstvo zahraničia posunulo do pripomienkového konania “Riadne predbežné stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o určení podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená, zo strany Maďarska”.

“Bezprostredným dôvodom pre predloženie návrhu sú obavy EP plynúce zo situácie v Maďarsku, a to pokiaľ ide o fungovanie ústavného a volebného systému, nezávislosť súdnictva a iných inštitúcií, práva sudcov, korupciu a konflikt záujmov, ochranu súkromia a údajov, slobodu prejavu, akademickú slobodu, slobodu náboženského vyznania, slobodu združovania, právo na rovnaké zaobchádzanie, práva osôb patriacich k menšinám vrátane Rómov a Židov a ochranu pred nenávistnými vyjadreniami voči týmto menšinám, základné práva migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov a napokon aj hospodárske a sociálne práva.” – uvádza sa v návrhu predbežného stanoviska.

Návrh na spustenie postupu podľa čl. 7 Zmluvy o EÚ prichádza po tom, čo EP 12. 9. 2018 hlasovaním rozhodol o podaní odôvodneného návrhu na prijatie rozhodnutia Rady o určení podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená, zo strany Maďarska. Samotné hlasovanie je v tieni pochybností, nakoľko Maďarsko bezprostredne po hlasovaní skonštatovalo, že na prijatie rozhodnutia o podaní odôvodneného návrhu chýbal súhlas 14 poslancov. Podľa Maďarska hlasovať za návrh malo 462 poslancov (2/3 odovzdaných hlasov, ak za odovzdané sa budú počítať hlasy za, proti, ako aj tie, ktorými sa poslanci zdržali). Maďarsko v nadväznosti na to oznámilo, že vec predloží Súdnemu dvoru EÚ.

EP navrhuje spustenie postupu podľa čl. 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ. Podstatou a cieľom návrhu je prijatie rozhodnutia Rady o tom, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená, zo strany Maďarska. Okrem toho EP navrhuje, aby Rada adresovala Maďarsku aj odporúčania na nápravu, ktoré však priamo v návrhu explicitne neuvádza.

Národná koalícia preto vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby odmietla súčasný text znenia oficiálnej pozície Slovenskej republiky a nahradila ho ustanoveniami a formuláciami, ktoré jasne odmietnu politicky motivované šikanovanie Maďarska a Viktora Orbána zo strany EÚ.

Sme presvedčení, že imigračná politika, kultúrne a etické otázky sú výsadným právom národných štátov a EÚ nemá žiadny legitímny priamy mandát do týchto oblastí na úrovni národných štátov zasahovať.

Národná koalícia preto vyzýva ministra Lajčiaka, aby ako predkladateľ  riadneho predbežného stanoviska, uvedené stanovisko voči Maďarsku stiahol a prepracoval.