Komentár Petra Sokola: Smerácka vláda politiku investičných stimulov urobila zúfalou a trapnou

Smerácka vláda politiku investičných stimulov urobila ešte viac podobnú obyčajnej korupčnej schéme. Firmy korumpujú vládu, vláda korumpuje firmy a Smer si kupuje pracovné miesta z daní občanov, aby na konci dňa hovoril, že sa stará… Je to začarovaná bublina ktorá jedného dňa praskne.

V posledných rokoch ide vysoká štátna pomoc často spoločnostiam so silným postavením na trhu, ktoré sídlia v ekonomicky silných regiónoch, je preto zbytočná. Najlepším stimulom by bolo znížiť byrokraciu, korupciu, zlepšiť vzdelávanie a pracovný trh.

Na Slovensku v posledných rokoch rastie štátna investičná pomoc pre podnikateľov, takzvané investičné stimuly. Kým v roku 2014 to bolo takmer 100 miliónov eur, vlani už za skoro 180 miliónov a tento rok sa už schválená investičná pomoc blíži k 100 miliónom eur.

Žiaľ, často ide o zbytočne vynaložené peniaze štátu, ktoré smerujú do veľkých priemyselných podnikov so silnou pozíciou na svetovom trhu a investičnú pomoc nepotrebujú. Svoje investície by pravdepodobne zrealizovali tak či tak, peniaze od štátu im iba vylepšia zisk, prípadne z neho nemusia zaplatiť dane.

Slovenské firmy sa často sťažujú, že nemajú šancu získať stimuly, hoci investujú v podobných objemoch a v ekonomicky slabších regiónoch, ako zahraničné firmy. Dokonca niekedy stimuly konkurenčne zvýhodňujú zahraničné firmy voči slovenským dodávateľom a tí tak stratia odberateľov, musia znižovať výrobu, či prepúšťať.

Najnovší príklad troch firiem , ktoré žiadajú o investičné stimuly v  medzirezortnom konaní

Spoločnosť INTERCABLE S.R.L. podala dňa 21. decembra 2017 na ministerstvo investičný zámer s názvom „Vybudovanie nového závodu na výrobu komponentov pre elektromobily v lokalite Kriváň“, ktorý bol naposledy aktualizovaný dňa 19. februára 2018. Dňa 6. júla 2018 prijímateľ podal žiadosť o investičnú pomoc na investičný zámer.

V závode prijímateľa sa budú vyrábať komponenty pre prémiové osobné vozidlá s elektrickým a hybridným pohonom, konkrétne vysokonapäťové zariadenia na prenos elektrickej energie z akumulátorov do elektromotorov.

Investičný zámer, ktorý bude realizovaný v obci Kriváň, patriacej do okresu Detva, spĺňa definičné znaky počiatočnej investície zameranej na vybudovanie nového podniku priemyselnej výroby.

V rámci investičného zámeru plánuje investor vynaložiť do novembra roku 2020 minimálne 7 140 000,00 eur ako oprávnené náklady na obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo forme budov, strojov, prístrojov a zariadení a vytvoriť 239 nových pracovných miest do roku 2023.

Spoločnosť požaduje investičnú pomoc výlučne vo forme úľavy na dani z príjmu v celkovej nominálnej výške 2 499 000,00 eur.

Spoločnosť Schelling Slovakia s.r.o. podala dňa 28. decembra 2017 na ministerstvo investičný zámer „Rozšírenie strojárskej výroby v lokalite Kechnec patriacej k najmenej rozvinutým okresom v Slovenskej republike“ (ďalej len „investičný zámer“), ktorý bol naposledy aktualizovaný dňa 20. júla 2018.

Prijímateľ podal dňa 29. júna 2018 na ministerstvo podľa § 12 zákona o investičnej pomoci žiadosť
o poskytnutie investičnej pomoci na realizáciu investičného zámeru.

Investičný zámer bude realizovaný veľkým podnikom v lokalite Kechnec, okres Košice-okolie
a spĺňa definičné znaky počiatočnej investície zameranej na rozšírenie výroby podniku priemyselnej výroby. Výsledným výrobkom budú zvárané oceľové konštrukcie a strojné súčasti, systém bezpečnostnej ohrady strojov a vývoj formátovacích píl.

V rámci investičného zámeru plánuje investor vynaložiť minimálne 6 400 000,- eur ako oprávnené investičné náklady do roku 2020 a vytvoriť 40 nových pracovných miest do roku 2023.

Spoločnosť požaduje investičnú pomoc v celkovej nominálnej výške 900 000,- eur v nasledujúcej štruktúre:

  • dotácia na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v nominálnej výške 300 000,- eur a

  • úľava na dani z príjmu v nominálnej výške 600 000,- eur.

Spoločnosť LOPAS GmbH podala dňa 28. februára 2017 na ministerstvo investičný zámer „Vytvorenie nového výrobného závodu na výrobu Eco domov“ (ďalej len „investičný zámer“), ktorý bol naposledy aktualizovaný dňa 4. septembra 2018.

Prijímateľ, spoločnosť LOPAS s.r.o., IČO 50 719 831, podal dňa 28. júna 2018 na ministerstvo podľa § 12 zákona o investičnej pomoci žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci na realizáciu investičného zámeru.

Prijímateľ bude v SR vyrábať prefabrikované prvky pre následnú výrobu domov v Rakúsku. Stavebné prvky pre steny a stropy budú vyrábané zo surovín dreva, hliny a slamy.

Investičný zámer bude realizovaný stredným podnikom v Lučenci a spĺňa definičné znaky počiatočnej investície zameranej na vybudovanie nového podniku priemyselnej výroby. Okres Lučenec bol k 1. januáru 2017 zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov podľa zákona o najmenej rozvinutých okresoch.

V rámci investičného zámeru plánuje investor vynaložiť minimálne 520 368,58 eur do roku 2022 ako oprávnené mzdové náklady a vytvoriť 17 nových pracovných miest do roku 2021.

Spoločnosť požaduje investičnú pomoc v celkovej nominálnej výške 218 000,00 eur v nasledujúcej štruktúre:

  • dotácia na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v nominálnej výške 36 670,00 eur,

  • úľava na dani z príjmu v nominálnej výške 46 500,00 eur a

  • príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta v nominálnej výške 7 931,18 eur
    na jedno vytvorené nové pracovné miesto, čo predstavuje 134 830,00 eur na všetky vytvorené nové pracovné miesta.

Podčiarknuté a spočítané. Renomované firmy z Talianska a Rakúska, žiadajú spolu úľavu na dani cez 3 milióny eur a firma Lopas dokonca žiada  7 931,18 eur na vytvorenie jedného pracovného miesta a teda celkovo 134 830,00 eur na pracovné miesta.  Tých podľa výpočtov bude 20. 

Namiesto doslovu

Za 7000 eur na vytvorenie jedného pracovného miesta na rok tu dokáže machrovať s minimálnou mzdou pre ľudí každý podpriemerne inteligentný zahraničný aj domáci podnikateľ.

Smerácka vláda politiku investičných stimulov urobila ešte viac podobnú obyčajnej korupčnej schéme. Firmy korumpujú vládu, vláda korumpuje firmy a Smer si kupuje pracovné miesta z daní občanov, aby na konci dňa hovoril, že sa stará… Je to začarovaná bublina ktorá jedného dňa praskne.