Komentár Vladimíra Hudeca: Staré mesto Bratislavy je moja srdcová záležitosť

O dôveru voličov sa budem uchádzať jediným sľubom, a to sľubom poctivej práce, nekompromisného boja s každým prejavom korupcie a vyžadovaním od svojich spolupracovníkov, aby pracovali tak, aby skutočne platilo: „STARÉ MESTO NA PRVOM MIESTE.“

V Starom meste bývam a v Starom meste aj pracujem. Poznám preto problémy tejto mestskej časti a rovnako, ako ostatných staromešťanov trápia aj mňa neseriózni developeri, ktorí pre svoje záujmy zbúrajú aj historickú pamiatku a postavia polyfunkčný objekt.

Rovnako ma trápi zničená zeleň, poškodené obrubníky na chodníkoch mimobratislavskými vodičmi neplatiacimi parkovné a parkujúcimi na mestskej zeleni , chodníkoch a všade tam, kde je len kúsok voľného miesta.

Nie je mi ľahostajné ani to, že už niekoľko rokov nikto poriadne neudržiava poriadok a čistotu mestskej časti, že v deň keď napadne prvých pár centimetrov snehu tak nemá kto odhrabať a očistiť chodníky a prechody pre chodcov.

Bezpečnostná situácia sa v našej mestskej časti z roka na rok zhoršuje.

Toto je len malý výpočet problémov trápiacich našu mestskú časť, ktoré sa žiadne z doterajších vedení mestskej časti nepokúsilo vyriešiť.

Význam a špecifické postavenie mestskej časti Staré mesto Bratislavy determinuje aj fakt, že na území našej mestskej časti má sídlo okrem Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy aj väčšina ministerstiev, v našej mestskej časti má sídlo Národná rada SR, vláda SR a rovnako aj prezident SR. Sídli tu väčšina veľvyslanectiev a rovnako tu má sídlo aj zastúpenie Európskej komisie v SR. Napriek tomu, žiadne z doterajších vedení mestskej časti nevedelo túto výhodu „domáceho prostredia“ využiť v prospech mestskej časti a jej obyvateľov.

Jedným zo sloganov politickej strany Národná koalícia, ktorej som tajomníkom a na kandidátnej listine ktorej sa uchádzam o dôveru voličov , je: „ SLOVENSKO NA PRVOM MIESTE“.

V nadväznosti na uvedené je mojim sloganom : „ STARÉ MESTO NA PRVOM MIESTE“.

O dôveru voličov sa neuchádzam zoznamom nesplniteľných sľubov prípadne roky sa opakujúcich prehlásení kandidátov typu: „vybudujeme cyklotrasy, postavíme predškolské zariadenia, vyriešime parkovanie a podobne“.

Už aj preto hovorím : „DOSŤ BOLO“ planých sľubov a nesplniteľných ubezpečení rôznych kandidátov , ktorí si vysúkajú rukávy a už aj riešia problém neodstrániteľného plota na námestí, kandidátov rozposielajúcich pred voľbami adresy bydlísk svojich protikandidátov s poukazom na fakt , že v našej mestskej časti častokrát majú len korešpondenčné adresy, kandidátov ktorí sú významní manažéri významných spoločností, ktorí v prípade ich zvolenia buď nebudú významnými manažérmi významných spoločnosti alebo nebudú zodpovednými starostami.

Takýmito a ešte aj inými kandidátmi a ich bilbordami sa začínajú plniť ulice našej mestskej časti, listami do schránok staromešťanov nás lákajú na debaty s dôchodcami v kluboch dôchodcov, a to samozrejme s jediným cieľom : získať naše hlasy v blížiacich sa komunálnych voľbách.

O dôveru voličov sa budem uchádzať jediným sľubom, a to sľubom poctivej práce, nekompromisného boja s každým prejavom korupcie a vyžadovaním od svojich spolupracovníkov, aby pracovali tak, aby skutočne platilo: „STARÉ MESTO NA PRVOM MIESTE.“

Autor je právnik, mám 64 rokov a je bratislavský staromešťan a kandiduje za Národnú Koalíciu na starostu bratislavskej mestskej časti Staré Mesto.