Národná Koalícia spúšťa petíciu proti 250 migrantom v Humennom. Vyzvala aj Pellegriniho

NÁRODNÁ KOALÍCIA vyzýva predsedu vlády, aby zastavil snahy umiestniť dočasne 250 utečencov v Humennom Národná koalícia je presvedčená, že imigračná politika, kultúrne a etické otázky sú výsadným právom národných štátov a EÚ nemá žiadny legitímny priamy mandát do týchto oblastí na úrovni národných štátov zasahovať

Politická strana NÁRODNÁ KOALÍCIA vyzýva predsedu vlády Petra Pellegriniho, aby zastavil snahy umiestniť dočasne 250 utečencov v azylovom zariadení Migračného úradu Ministerstva vnútra SR v Humennom. Agentúru SITA ďalšie média o tom informoval hovorca strany Tomáš Szmrecsányi.

Napriek tomu, že by mali zostať na Slovensku len šesť mesiacov na základe návrhu dohody medzi vládou SR, Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, a výdavky spojené s ich ubytovaním, stravovaním a zabezpečovaním hygienických potrieb uhradí vláda,

Národná koalícia žiada od zainteresovaných strán nápravu.

„Chcela by som veriť, že úmysel Pellegriniho vlády presunúť 250 migrantov, ktorých si ani Slovensko podľa návrhu zmluvy nemôže vybrať, nie je len dohodením lokálneho biznisu pre smeráckych kamarátov primátorky Humenného Jany Vaľovej.”, upozornila predsedníčka Národnej koalície Slavěna Vorobelová.

Strana vyzýva Vaľovú, aby verejne aj písomnou formou odmietla ubytovanie migrantov.

Podľa informácii portálu Konzervatívny Výber, rozhodnutie spustiť petíciu proti 250 migrantom v Humennom už definitívne padlo. A od dnes je možné podpísať v online priestore petíciu tu po kliknutí na link:

P E T Í C I A ZA ODMIETNUTIE PRIJATIA 250 MIGRANTOV V HUMENNOM

 

Slovensko dočasne prijme 250 utečencov, ktorí by na našom území mali ostať šesť mesiacov. Uvádza sa to v návrhu dohody medzi vládou SR, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez SR.

Podľa dohody sa po určenom období majú osoby presídliť do ďalších krajín.

“Osobám, ktoré sú transferované podľa tejto dohody, sa umožní zdržiavať sa na území Slovenskej republiky v súlade právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky,” uvádza sa v dokumente, ktorý je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Slovensko podľa dohody poskytne daným osobám ubytovanie, stravu alebo základné hygienické potreby. Zdržiavať sa majú v azylovom zariadení Migračného úradu Ministerstva vnútra SR v Humennom Na projekte takzvaného humanitárneho transferu sa Slovensko podieľa od roku 2008. V minulosti u nás pobudli napríklad občania Iraku alebo Eritrey.