Slovensko pomáha Afrike adopciou bohoslovcov cez Pápežské misijné diela

Pomocnú ruku Afrike podáva Cirkev na Slovensku aj podporou formácie konkrétnych bohoslovcov prostredníctvom Pápežských misijných diel. Ich program „adopcie seminaristov“ sa v súčasnosti sústreďuje na štyri krajiny: Benin, Pobrežie Slonoviny, Burkina Faso a Togo.

Ako informoval národný riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku o. Ivan Kňaze, v kňazskom seminári v arcidiecéze Lokossa v Benine sa na kňazstvo pripravuje 85 bohoslovcov, ktorých svojimi modlitbami a finančným príspevkom podporujú jednotlivci a spoločenstvá zo Slovenska. Nových začínajúcich bohoslovcov je 30.

V beninskom seminári sa od novembra každý štvrtok slúži svätá omša za bratov a sestry na Slovensku. Rektor seminára o. Ambroise Kinhoun zároveň ubezpečil, že Slovensko bude neustále prítomné v srdciach a modlitbách seminaristov i predstavených seminára.

Druhý podporený seminár je v Pobreží Slonoviny, kde majú veriaci zo Slovenska adoptovaných 28 seminaristov. Podľa slov národného riaditeľa o. Ivana Kňazeho zoznamy kandidátov na adopciu zašlú aj semináre v Burkine  Faso a v Togu. O možnosti podpory štúdií misijných bohoslovcov formou adopcie informujú Pápežské misijné diela na svojej internetovej stránke.