Zvýšenie rozpočtu na rozvoj regionálnych letísk nemáme prežívať ako výhru v lotérii, tvrdí Peter Sokol z Národnej Koalície

„Zvýšenie rozpočtu na rozvoj regionálnych letísk nemáme prežívať ako výhru v lotérii, nie je sa z čoho tešiť, najmä ak vieme, že rozvoj regionálnych letísk na Slovensku by si v štátnom rozpočte na rok 2019 vyžiadal desaťnásobnú sumu ako nám radostne podsúva minister Ersék z Mostu“, dopĺňa svojho kolegu Mariana Fabiana prvý podpredseda NÁRODNEJ KOALÍCIE Peter Sokol.

Namiesto jedného milióna päť. S vyššími investíciami do slovenského letectva ráta návrh štátneho rozpočtu na rok 2019. Ministerstvo dopravy zväčšenie balíka víta a tvrdí, že zvýšené výdavky si naše letiská vyžadujú dlhodobo. Nikdy sa však tieto peniaze nedostali oficiálne „na papier“, informujú dnes Hospodárske Noviny.

Rezort dopravy tvrdí, že získať milióny navyše bolo jeho dlhodobým úsilím. Naše letectvo totiž zápasí s problémami.

Národná koalícia víta zvýšenie finančných prostriedkov v rezorte dopravy na rozvoj malých a regionálnych letísk z jedného milióna na 5 miliónov eur v roku 2019.

Zároveň však upozorňuje, že toto zvýšenie je ako hovori sám nister Ersék náhodné a teda podľa názoru NÁRODNEJ KOALÍCIE nekoncepčné.

Posledná analýza z ktorej ministerstvo dopravy a vláda SR vychádza je už takmer 10 rokov stará. Chýba programový dokument na spôsob „Národnej stratégie rozvoja regionálnych letísk“, tvrdí prvý podpredseda Národnej Koalície Peter Sokol.

Podľa Mariána Fabiana, odnorníka Národnej koalície na regionálny rozvoj, je „pri rozvoji letísk dôležité aby ministerstvo rešpektovalo a najmä zohľadňovalo potreby týchto letísk, ktoré prichádzajú z dola. Poprad, Žilina a hlavne v poslednej dobe Piešťany zorganizovali niekoľko vlastných konferencií o rozvoji regionálnych letísk. Nadviazali spoluprácu v rámci V4 alebo s Pobaltím.“

To čo dnes potrebujeme je skôr ucelená národná stratégia rozvoja malých letísk a z toho odvodená finančná podpora v rozvojových plánoch, ktoré si tieto letiska vedia už stanoviť aj bez ministra Erséka“, dodáva Marián Fabian.

Zvýšenie rozpočtu na rozvoj regionálnych letísk nemáme prežívať ako výhru v lotérii, nie je sa z čoho tešiť, najmä ak vieme, že rozvoj regionálnych letísk na Slovensku by si v štátnom rozpočte na rok 2019 vyžiadal desaťnásobnú sumu ako nám radostne podsúva minister Ersék z Mostu“, dopĺňa svojho kolegu Mariana Fabiana prvý podpredseda NÁRODNEJ KOALÍCIE Peter Sokol.